Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mižutevičius Robertasm, s. Viktoro

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 130 ap.- 131

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mižutevičius Robertasm, s. Viktoro
Gimimo metai: 1908 m.
Registracijos data: 1961-06-11
Archyvinis bylos nr.: 1169
Registracinis bylos nr.: 8621
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 108
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kaunas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kaunas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo tikslinga toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1169
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1908 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: kandidatas į SSKP narius
Profesija ir užsiėmimas: mokytojas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Kaunas“ suteiktos informacijos pagrindu, 1946 m. suimti ir nuteisti 2 nacionalistinės pogrindinės organizacijos nariai, o 1948-11-12 likviduoti 6 nacionalistinės gaujos nariai ir suimtas banditų vado ryšininkas. Po agento verbavimo gauta duomenų, kad jis vokiečių okupacijos metais, tarnavo Biržų policijoje, po to buvo kalėjimo Šiauliuose prižiūrėtoju. Šiuos faktus jis pripažino. Agentas „Kaunas“ dirbdamas su sovietų saugumo organais užsirekomendavo teigiamai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-