Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kažemėkas Jonas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 130 ap.- 131

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kažemėkas Jonas, s. Prano
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1961-06-11
Archyvinis bylos nr.: 1170
Registracinis bylos nr.: 8693
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 46
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Sokas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Rokiškio r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Sokas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1170
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1916 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Sokas“ priverstas bendradarbiauti su sovietų saugumo organais panaudojant kompromituojančią medžiagą, kad jis nelegaliai saugo vokišką kulkosvaidį.
Papildoma informacija: Remiantis išlikusiais čekistų dokumentais, agentas „Sokas“ užverbuotas kaip „nacionalistinio pogrindžio“ dalis. Verbuojant jis prisipažino, kad pas save namie saugojo vokišką kulkosvaidį. Po verbavimo ginklas buvo paimtas. Bendradarbiaudamas „Sokas“ saugumiečiams teikė įvairią informaciją apie pažįstamus ir saugumiečius dominančius žmones.
Šaltiniai:

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2778, l. 100,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2785, l. 100, 121,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2786, l. 92, 99