Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pranskūnas Jonas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 131 ap.- 132

Vardas, pavardė, tėvavardis: Pranskūnas Jonas, s. Prano
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1961-06-11
Archyvinis bylos nr.: 1171
Registracinis bylos nr.: 8660
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 23
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Volk“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Rokiškio r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Volk“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1171
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Volk“ suteiktos informacijos dėka likviduoti 5 ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjai, du banditai ir 5 jų ryšininkai patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Agentas „Volk“ buvo užverbuotas kaip karo metu tarnavęs vokiečių policijoje. Vėliau jis buvo nacionalistiniame pogrindyje, gaujoje kuriai vadovavo Černius. Išėjo iš gaujos legalizuodamasis.
Papildoma informacija: Remiantis Jono Pranskūno (kitur Pranckūno) baudžiamąja byla, jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir 1940 m. buvo internuotas į Raudonąją armiją. 1941 m. baigė vairuotojų kursus, gavo jaun. seržanto laipsnį. Prasidėjus SSRS – Vokietijos karui, prie Valkininkų pasidavė vokiečiams į nelaisvę. 1943 m. savanoriškai įstojo į Vokiečių policiją, dirbo vairuotoju. 1944-09-21 buvo NKVD suimtas. 1945-04-23 pabėgo iš laikino sulaikymo kameros prie Rokiškio valsčiaus MGB būstinės. Prisijungė prie partizanų, bet po kelių mėnesių legalizavosi. Tikėtina, kad po legalizacijos buvo užverbuotas ir panaudotas ieškant partizanų. Operatyviniuose dokumentuose esama duomenų, kad agentas „Volk“ pranešinėjo apie partizanų dislokacijos vietas, apie partizanus remiančius gyventojus.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 29201/3,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2815, l. 32,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1484, l. 121