Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Klausa Juozas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 131 ap.- 132

Vardas, pavardė, tėvavardis: Klausa Juozas, s. Jono
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1961-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1176
Registracinis bylos nr.: 9519
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 194
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vanagas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vanagas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1176
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: nedirba
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Vanagas“ suteiktos informacijos pagrindu suimtas pogrindinės antisovietinės organizacijos vadas. Taip pat suimti operatyvinės įskaitos byloje įrašyti asmenys, viso 10 žmonių. Baudžiamojon atsakomybėn patraukta ir daugiau nacionalistinio pogrindžio dalyvių.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-