Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Vasiliūnas Ignas, s. Petro

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 131 ap.- 132

Vardas, pavardė, tėvavardis: Vasiliūnas Ignas, s. Petro
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1961-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1178
Registracinis bylos nr.: 3341
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 168
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Keras“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Keras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1178
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: ekspeditorius
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Keras“ suteiktos informacijos pagrindu išaiškinta pogrindinė nacionalistinė organizacija „Geležinis vilkas“. Dalyvavo ir kitos antisovietinės organizacijos („Trispalvė“) tyrime.
Papildoma informacija: Remiantis išlikusiais čekistų dokumentais, agentas „Keras“ buvo užverbuotas 1945 m. spalio 15 d. Prieš jį panaudota kompromituojanti medžiaga, kad jis nepriklausomos Lietuvos laiku tarnavo policijoje, o taip pat buvo „Šaulių sąjungos“ nariu. 1942 m. kelis mėnesius dirbo vokiečių valdžios įkurtoje Darbo biržoje („Arbeitsam“) vertėju. Agentūriniame darbe charakterizuotas teigiamai. 1947 m. buvo infiltruotas į pogrindinę organizaciją „Geležinis vilkas“. 1947 m. gegužę, agento suteiktos informacijos pagrindu suimta 12 organizacijos narių, paimta rašomoji mašinėlė, ginklai ir šaudmenys. 1947 m. rudenį dalyvavo kitos organizacijos išaiškinime. Organizacijos nariai taip pat buvo suimti. 1948 m. pradžioje „Keras“ sužinojo ir MGB perdavė informaciją, kad Radviliškyje veikia antisovietinė organizacija.
Šaltiniai:

LYA, f. K-18, ap. 1, b. 464, l. 7,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 465, l. 5, 9, 139