Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jasas Jogaila, s. Felikso

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 132 ap.- 133

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jasas Jogaila, s. Felikso
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1961-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1180
Registracinis bylos nr.: 2612
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 40
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Sakalas“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šilalės r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Sakalas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: iššifruotas
Archyvinis bylos nr.: 1180
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Sakalas“ suteiktos informacijos pagrindu suimti 8 banditų ryšininkai ir rėmėjai.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų dokumentais, agentas „Sakalas“ pranešinėjo saugumiečiams žinias apie partizanus, jų planus, galimas slaptavietes. MGB pavedimu sekė ir šnipinėjo žmones, rinko apie juos informaciją.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1610, l. 128, 332