Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Dvareckienė Elžbieta, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 132 ap.- 133

Vardas, pavardė, tėvavardis: Dvareckienė Elžbieta, d. Jono
Gimimo metai: 1906 m.
Registracijos data: 1962-01-02
Archyvinis bylos nr.: 1185
Registracinis bylos nr.: 6960
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 86
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Ona“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kapsuko r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ona“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1185
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1906 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: našlė
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: sanitarė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Ona“ suteiktos informacijos pagrindu likviduota gauja, buvo vykdomi ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjų areštai. Suimtas valstybinis nusikaltėlis.
Papildoma informacija: Elžbietos Dvareckienės vyras Jonas Dvareckas nuo 1920 m. tarnavo Lietuvos policijoje (iki 1924 m. vadinosi milicija). Iki 1939 m. dirbo Kretingos m. policijos nuovados viršininko pavaduotoju, nuo 1939 m. paskirtas Salantų m. nuovados viršininku. 1941 m. birželio 15 d. Jonas Dvareckas kartu su žmona Elžbieta ir trimis vaikais buvo ištremti. Trėmimo metu vyras nuo šeimos buvo atskirtas ir ištremtas į Krasnojarsko sritį. Mirė 1957 m. Dolgomostovske. E. Dvareckienė su šeima ištremta į Komijos ATSR. Į Lietuvą nelegaliai ji grįžo 1947 m. Prieš tai į Lietuvą pabėgo ir jos dukra. Buvo paskelbta moterų paieška. Tais pačiais metais Lietuvoje ji buvo užverbuota. Verbavimo aplinkybės nėra aiškios. Remiantis MGB – KGB bylomis, agentė „Ona“ buvo naudojama šnipinėjant ir sekant katalikų dvasininkus, vienuolius Marijampolės (Kapsuko) rajone. E. Dvareckienė mirė 1976 metais.
Šaltiniai:

Tremties byla, LYA, f. V-5, ap. 1, b. 918,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1809, l. 8, 20-21