Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kišūnas Benadas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 132 ap.- 133

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kišūnas Benadas, s. Juozo
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1962-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1186
Registracinis bylos nr.: 1081
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 231
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bijūnas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Bijūnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1186
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dirba geležinkelyje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Bijūnas“ iki verbavimo buvo ginkluotoje nacionalistinėje gaujoje, slapyvardis „Kardas“. Agento „Bijūnas“ suteiktos informacijos pagrindu ir jam dalyvaujant likviduota daugiau nei 50 banditų. Padėjo sunaikinti gaują.

Papildoma informacija: Benadas Kišūnas (prisidengdavo fiktyviomis Povilo Stankevičiaus ir Benado Lobačiausko pavardėmis) buvo MGB 2N valdybos agentas smogikas. Dalyvavo operacijose skirtose suimti arba nužudyti partizanus, už sėkmingą jų vykdymą gaudavo pinigines premijas. Dalyvavo operacijoje, kurios metu Laukmaičių miške (Mosėdžio ir Ylakių valsčių sandūroje) nužudyti 6 partizanai, tarp jų Žemaičių apygardos, Alkos rinktinės vado pavaduotojas Pranas Liutikas – Bizūnas.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 232, l. 60, 66,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 250, l. 1,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 303, l. 34