Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Gučas Feliksas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 2 ap-3

Vardas, pavardė, tėvavardis: Gučas Feliksas, s. Antano
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1946-12-26
Archyvinis bylos nr.: 10
Registracinis bylos nr.: 11298
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 12
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Kaunas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Biržų aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kaunas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945, 1946 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suėmimas
Archyvinis bylos nr.: 10
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 4 pagrindinės mokyklos klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: žemdirbys
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Informatorius „Kaunas“ užverbuotas 1945-12-27 NKGB Biržų aps. skyriaus, atskleisti ir tirti antisovietiškai nusiteikusius asmenis - buožes ir legalizavusius buvusių nac. gaujų dalyvius. 1946-03-30 jis patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal RSFSR BK 58-1 str. kaip vokiečių okupacijos metais Pasvalyje veikusio nacionalistų baudžiamojo būrio dalyvis. Už nusikaltimus padarytus veikiant šiame būryje 1946-08-23 jis buvo nuteistas 10 metų lagerio.

Papildoma informacija:

LYA baudžiamosios bylos nėra

Šaltiniai:

-