Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Viršilas Juozas, s. Stepo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 132 ap.- 133

Vardas, pavardė, tėvavardis: Viršilas Juozas, s. Stepo
Gimimo metai: 1915 m.
Registracijos data: 1962-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1188
Registracinis bylos nr.: 17900
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 156
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kariūnas“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kariūnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1188
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1915 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: krovikas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Iki verbavimo „Kariūnas“ buvo ginkluotoje nacionalistinėje gaujoje, buvo jos vadas slapyvardžiu „Don Kichotas“. Remiantis agento „Kariūnas“ suteikta informacija ir jam dalyvaujant likviduota daug ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjų.
Papildoma informacija: Agentas „Kariūnas“ veikė kartu su užverbuota savo žmona Stase Viršiliene, agente „Žibuokle“ (agentų registracijos žurnale nr. 486). Juozas Viršilas 1946 m. buvo prisijungęs prie partizanų, po kurio laiko legalizavosi, bet toliau palaikė ryšius su laisvės kovotojais. 1947 m. jis vėl pasitraukė į mišką, prisijungė prie partizanų, turėjo partizaninį slapyvardį „Don Kichotas“. Kiek vėliau prie jo prisijungė ir žmona, turėjusi slapyvardį „Rūta“. Abu buvo suimti operacijos metu 1951 m. rugsėjį. Tardymo metu ir vėliau atvirai papasakojo apie savo veiklą, pažįstamus partizanus, jų dislokacijos vietas. Taip pat apie jiems žinomus partizanų rėmėjus ir ryšininkus. MGB pažymoje teigiama, kad savo veikla jie „suteikė nemažą pagalbą likviduojant keletą partizanų ir išaiškinant jų ryšininkus bei rėmėjus“. Gavus MGB ministro sankciją leisti panaudoti abu operatyviniais tikslais, Viršilai buvo užverbuoti ir paleisti iš kalinimo. Bylos buvo nutrauktos. 1971 m. KGB bandė atnaujinti bylos tyrimą, tačiau gavę pažymą apie Viršilų kaip agentų veiklą, nutraukė tyrimą ir atleido nuo bausmė malonės suteikimo tvarka.