Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šakmanas Kazys, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 133 ap.- 134

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šakmanas Kazys, s. Antano
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1962-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1192
Registracinis bylos nr.: 1410
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 228
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jurgėla“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Ypatingas skyrius, karinis dalinys (v/č) 43924

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jurgėla“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1955 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1192
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: karys
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Jurgėla“ pateiktos informacijos pagrindu ir jam asmeniškai dalyvaujant likviduota nacionalistinė gauja.
Papildoma informacija: Kazys Šakmanas buvo Prisikėlimo apygardos, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizanas Patronas. 1949 m. buvo užverbuotas. Išdavė apie planuojamą Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizanų susirinkimą. Šios informacijos pagrindu, MGB surengus operaciją žuvo rinktinės štabo viršininkas K. Adeikis – Lokys. K. Šakmanas padėjo užverbuoti ir partizaną Kazį Našliūną – Senį, agentūrinis slapyvardis „Katinas“ (agentų registracijos žurnale nr.1368). Kad būtų lengviau palaikyti ryšį su agentu buvo užverbuotas ir K. Šakmano brolis Juozas, agentas „Kuisis“ (agentų registracijos žurnale nr. 872)
Šaltiniai: Laisvės kovos prisikėlimo apygardoje, sudarė Aurelija Malinauskaitė, Vilnius, 1999, p. 36-37