Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Žilys Algirdas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 133 ap.- 134

Vardas, pavardė, tėvavardis: Žilys Algirdas, s. Prano
Gimimo metai: -
Registracijos data: 1962-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1193
Registracinis bylos nr.: 198
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 100
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Tiesa“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: Vidaus reikalų ministerijos Ypatingasis skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Tiesa“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1953 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dezinformatorius
Archyvinis bylos nr.: 1193
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1932 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: karys
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Tiesa“ įkalbino dezertyruoti iš armijos lietuvių tautybės kareivį. Agento „Tiesa“ suteiktos informacijos pagrindu buvo nustatyta banditų gauja, kuri suorganizuotos karinės – čekistinės operacijos metu buvo sunaikinta. Agentas taip pat išaiškino kelis banditų rėmėjus ir ryšininkus.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-