Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Valenta Juozas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 133 ap.- 134

Vardas, pavardė, tėvavardis: Valenta Juozas, s. Juozo
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1962-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1194
Registracinis bylos nr.: -
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 28
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vytenis“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB OKR (kontržvalgybos skyrius) 523

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vytenis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1950 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimtas
Archyvinis bylos nr.: 1194
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: -
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis MGB dokumentais, Juozas Valenta nuo 1948 m. palaikė ryšius su partizanais veikiančiais Kalvarijos apylinkėse. Jo tėvo brolis buvo partizanas Adolfas Valenta – Ožys, vadovavo būriui. 1950 m. vasarį J. Valenta buvo suimtas, MGB pasienio pajėgų karių, bet po kurio laiko paleistas. Tų pačių metų gegužę J. Valenta buvo pašauktas tarnauti Sovietų armijoje. Tarnavo Taline. Už antisovietines kalbas ir agitaciją 1951-11-12 buvo suimtas. Nuteistas 25 metams lageryje. Verbavimo aplinkybės neaiškios, apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44544/3