Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Čiuprinnikov Anatolij Grigorjevič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 133 ap.- 134

Vardas, pavardė, tėvavardis: Čiuprinnikov Anatolij Grigorjevič
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1962-04-01
Registracinis bylos nr.: 11871
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 169
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pravdivij“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis Anatolij Čiuprinnikov baudžiamąja byla, jis karo metais gyveno Lietuvoje. 1943 m. gegužę pradėjo dirbti Alytaus lageryje skirtame siunčiamiems priverstinai dirbti į Vokietiją. 1944 m. gegužę lageris buvo evakuojamas, A. Čiuprinnikov išvyko į Vokietiją ir iki 1945 m. kovo dirbo samdiniu Dancinge ir Labese. Raudonajai armijai įžengus į Vokietiją, A. Čiuprinnikov buvo išsiųstas į surinkimo punktą. Ten buvo suimtas SMERŠ pajėgų už antisovietines kalbas. 1945 m. balandį suimtas ir nuteistas 10 metų lageryje. Verbuotas po grįžimo iš lagerio, bet verbavimo aplinkybės neaiškios. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 45546/3