Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Laucevičius Stasys, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 134 ap.- 135

Vardas, pavardė, tėvavardis: Laucevičius Stasys, s. Stasio
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1962-06-11
Archyvinis bylos nr.: 1198
Registracinis bylos nr.: 11069
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 185
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kurmis“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kurmis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1198
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: 5 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Kurmis“ aktyviai dalyvavo kovoje su ginkluotu nacionalistiniu pogrindžiu, suteikė pagalbą suimant banditų vadą. Užkirto kelią teroro aktui, kurio metu būtų nukentėję 7 tarybiniai piliečiai.
Papildoma informacija: Remiantis LYA saugomais čekistų dokumentais, Stasys Laucevičius su savo mama 1941 m. buvo ištremti iš Lietuvos, nes buvo pasiturintys ūkininkai (buožės). 1947 m. S. Laucevičiaus mama mirė ir jis grįžo į Lietuvą. Jo pradėjo ieškoti ir jis bijodamas dar vieno trėmimo, pasislėpė, ir 1951 m. (kitur rašoma, kad 1950 m.) prisijungė prie partizanų būrio vadovaujamo partizano Vaišvilos – Juliaus. Turėjo slapyvardį Zuikis. 1953-09-02 suimtas. Per tardymą išdavė daug informacijos, buvo užverbuotas ir padėjo suimti du partizanus Antaną Kumšlytį – Audrą ir Domą Šakinį – Bronių. Vėliau KGB agentą naudojo šnipinėjant kitus legalizavusius partizanus. Agentas pranešinėjo įvairią informaciją susijusią su gyventojų nuotaikomis sovietų valdžios atžvilgiu, išdavė nelegaliai šaunamąjį ginklą slepiantį žmogų. Dalyvavo operatyvinėse kombinacijose, buvo naudojamas kartu su kitais agentais, nors pats apie tai nežinojo (panaudojimas tamsoje).
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 27167/3,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 325, l. 8, 17,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 327, l. 42, 44, 49,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1163, l. 40, 201, 246-247, 252