Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Darulis Antanas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 134 ap.- 135

Vardas, pavardė, tėvavardis: Darulis Antanas, s. Antano
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1962-06-011
Archyvinis bylos nr.: 1199
Registracinis bylos nr.: 1735
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 66
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Dnepr“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Dniepr“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1199
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: SSKP narys
Profesija ir užsiėmimas: choro artistas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Dnepr“ aktyviai dalyvavo ieškant nacionalistinio pogrindžio veikėjų.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-