Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Drevinskas Albinas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 134 ap.- 135

Vardas, pavardė, tėvavardis: Drevinskas Albinas, s. Juozo
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1962-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1203
Registracinis bylos nr.: 14511
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 96
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Beržas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Beržas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1948; 1957 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: negalėjo dirbti
Archyvinis bylos nr.: 1203
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: meistras
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Beržas“ 1941 m. buvo sukilėlių būryje, dalyvavo suimant ir konvojuojant sovietinius piliečius, patruliavo. 1944 m. įstojo į Plechavičiaus armiją.
Papildoma informacija: Remiantis Albino Drevinsko baudžiamąja byla, jis 1941 m. prisijungė prie sukilėlių. 1944 m. įstojo į Povilo Plechavičiaus vadovaujamą Vietinę rinktinę. 1944 m. rugpjūtį jį sulaikė NKVD ir išsiuntė į karo belaisvių lagerį Maskvos sr. Iš ten jis 1945 m. birželį pabėgo. Grįžo į Lietuvą, gyveno nelegaliai, palaikė ryšius su Biržų krašte veikiančiais partizanais. Partizanas Petras Tupėnas - Ąžuolas buvo jo pusbrolis. 1947 m. A. Drevinskas buvo sulaikytas, tardymo metu prisipažino, kad palaiko ryšį su partizanais. Buvo užverbuotas, slapyvardis „Orlauskas“. Turėjo teikti informaciją apie P. Tupėną, bet pranešdavo melagingus duomenis, tai išsiaiškinę MGB A. Drevinską 1949 m. balandį suėmė ir nuteisė 10 metų lageryje. Agentūrinio slapyvardžio pakeitimo į „Beržas“ aplinkybės nežinomos.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P17702