Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bundonis Anicetas, s. Jurgio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 134 ap.- 135

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bundonis Anicetas, s. Jurgio
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1962-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1204
Registracinis bylos nr.: 6071
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 159
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Raugalas“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Raugalas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1204
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: LSSR MA eksperimentinės medicinos institute
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Raugalas“ iki verbavimo buvo apmokytas vokiečių žvalgybos.
Papildoma informacija: Anicetas Bundonis 1949 m. bandė stoti į LSSR MGB mokyklą. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Buvusio saugumo organų (NKVD–NKGB–MGB–KGB) kadrinio darbuotojo ar stribo kortelė, LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 45.