Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Normantas Kazys, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 135 ap.- 136

Vardas, pavardė, tėvavardis: Normantas Kazys, s. Prano
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1962-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1209
Registracinis bylos nr.: 12616
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 118
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vernij“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kretingos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vernyj“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: atsisakė bendradarbiauti
Archyvinis bylos nr.: 1209
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Vernyj“ palaikė ryšius su ginkluota gauja, už ką buvo nuteistas.
Papildoma informacija: Remiantis Kazio Normanto baudžiamąja byla sudaryta sovietų saugumo, jis dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. Nuo 1945 m. palaikė ryšius su LLA ir jos nariais Kėkštu, Griciumi ir kitais. 1948 m. rugsėjo mėn. suimtas, nuteistas 25 metams lageryje. 1955 m. bausmė buvo sumažinta dešimčia metų. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 11951/3