Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mačionis Vytautas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 135 ap.- 136

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mačionis Vytautas, s. Kazio
Gimimo metai: 1932 m.
Registracijos data: 1962-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1212
Registracinis bylos nr.: 1971
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 186
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Varnas“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Ypatingasis skyrius, karinė dalis (v/č) 51114

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Varnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 195?
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išvyko į Sovietų armiją
Archyvinis bylos nr.: 1212
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1932 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: Sovietų armijoje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Varnas“ aktyviai dalyvavo kovoje su nacionalistiniu pogrindžiu
Papildoma informacija: Vytauto Mačionio pusbrolis Kostas Mačionis – Žvalgas buvo partizanas, Dainavos apygardos, Kazimieraičio rinktinės vado Vaclovo Voverio – Žaibo pavaduotojas. Pats V. Mačionis padėdavo partizanams, kelis kartus atliko žvalgybą, partizanai lankėsi jo tėvų sodyboje. 1946 m. 12-metį V. Mačionį sulaikė MGB, tardomas berniukas prisipažino, kad žino kur yra partizanų bunkeris, kur nešė partizanams valgyti. Nurodytoje vietoje buvo rasti du bunkeriai, juose partizanų nebuvo, bet rasta šaudmenų ir ginklų. 1952 m. V. Mačionis turėjo išeiti tarnauti į sovietų armiją, bet jį sulaikė MGB ir pasiūlė bendradarbiauti arba keliauti į kalėjimą. V. Mačionis bendradarbiauti sutiko. Apie agentūrinę veiklą duomenų LYA nerasta.
Šaltiniai: LGGRT Centro archyvo informacija