Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Liutkevičius Kazys, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 136 ap.- 137

Vardas, pavardė, tėvavardis: Liutkevičius Kazys, s. Kazio
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1962-12-30
Archyvinis bylos nr.: 1221
Registracinis bylos nr.: 1270
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 25
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Skačkov“
Bylos sudarymo metai: 1944 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: UKR (Kontržvalgybos valdyba) „Smerš“

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Skačkov“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1944 – 1946 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: patrauktas baudžiamojon atsakomybėn
Archyvinis bylos nr.: 1221
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1916 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: 1944 m. pabaigęs vokiečių žvalgybos mokyklą, buvo aprūpintas nešiojamu radijo aparatu ir su grupe desantuotas į sovietų armijos užnugarį, su diversine – teroristine ir žvalgybine užduotimis. Nusileidęs jis užmezgė ryšį su vokiečių žvalgybos centru, bet netrukus buvo suimtas ir Kontržvalgybos valdybos „Smerš“ perverbuotas, slapyvardžiu „Skačkov“. Panaudotas radijo žaidimuose „Zubry“. Dėl to, kad nebuvo įmanoma toliau jo panaudoti buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, pagal 58-1 „d“ str. ir 1946-04-15 nuteistas 10 metų lageryje.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, kurią sudarė sovietų saugumas, Kazys Liutkevičius 1944 m. savanoriškai pradėjo bendradarbiauti su vokiečių žvalgyba. Buvo pasiųstas į vokiečių specialią žvalgybos mokyklą. 1944-11-17 pabaigęs mokslus buvo kartu su 12 vyrų ginkluotu būriu, desantuotas į Raudonosios armijos užnugarį. Turėjo užduotį formuoti pasipriešinimo būrius, teikti žvalgybinę informaciją apie RA ryšius ir komunikacijas. 1944-12-23 K. Liutkevičius buvo sulaikytas perduodamas duomenis per radiją. Tardymo metu išdavė kitus vokiečių žvalgybos mokyklos kursantus, taip pat radijo šifrų kodus ir kitą svarbią informaciją. 1945-01-20 bylos tyrimas buvo sustabdytas, nes K. Liutkevičius buvo užverbuotas sovietų kontržvalgybos. Naudotas iki 1946 m. pavasario. 1946-04-03 bylos tyrimas atnaujintas ir K. Liutkevičius nuteistas 10 metų lageryje.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44876/3