Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Vizbara Juozas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 136 ap.- 137

Vardas, pavardė, tėvavardis: Vizbara Juozas, s. Juozo
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1963-01-12
Archyvinis bylos nr.: 1224
Registracinis bylos nr.: 2296/718
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 311
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gintautas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gintautas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neturėjo ryšių dominusių KGB
Archyvinis bylos nr.: 1224
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pedagogas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Gintautas“ kaip buvęs lietuvių buržuazinių nacionalistų gaujos narys, rengiamų operatyvinių kombinacijų metu, buvo sėkmingai naudojamas čekistinėse priemonėse kovojant su nacionalistiniu pogrindžiu, lietuvių nacionalistų emigrantų centrais ir Anglijos žvalgyba. Agentas „Gintautas“ 1950 m. buvo perkeltas į Angliją kur per lietuvių emigrantus buvo suvestas su Anglijos žvalgyba. Po specialaus apmokymo, „Gintautas“ nelegaliai, jūros keliu, buvo perkeltas į Lietuvos SSR, kartu su dar dviem Anglijos šnipais-radistais, vienas iš kurių buvo naudojamas radijo žaidimuose ir taikant kontržvalgybos priemones. Agentas „Gintautas“ patrauktas bendradarbiauti su sovietų saugumo organais 1947 m. sausį, panaudojant kompromituojančią medžiagą, kad nacių okupacijos metu jis tarnavo Plechavičiaus armijoje, buvo būrio vadas, o 1944 – 1946 m. buvo susidėjęs su lietuvių buržuazinių nacionalistų gaujomis. Agentui „Gintautas“ padedant 1950 – 1956 m. KGB sugebėjo sėkmingai taikyti kontržvalgybines priemones prieš anglų žvalgybą ir lietuvių nacionalistų emigrantų centrą „LRS“.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, kurią sudarė sovietų MGB, Juozas Vizbara nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu mokėsi Marijampolės gimnazijoje, priklausė Skautų organizacijai. 1944 m. J. Vizbara įstojo į „Vietinę rinktinę“, buvo Alytaus m. komendantūros būrio vadas, turėjo jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1945 m. prisijungė prie Dzūkų rinktinės partizanų. Dalyvavo rinktinės vadų pasitarime Punios šile, rinktinės vado Dominyko Jėčio – Ąžuolio buvo paskirtas rinktinės štabo viršininku. Netrukus iš partizaninio judėjimo pasitraukė. 1946-11-13 buvo suimtas Klaipėdoje. Bylos tyrimas perduotas MGB 2-N valdybai, kuri prižiūrėjo kovą su Lietuvos partizanais. 1947-01-13 J. Vizbaros bylos tyrimas buvo nutrauktas ir jis iš kalinimo paleistas. Tikėtina paleistas užverbavus. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P3910