Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Braude Leonid Nikolajevič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 137 ap.- 138

Vardas, pavardė, tėvavardis: Braude Leonid Nikolajevič
Gimimo metai: 1889 m.
Registracijos data: 1963-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1230
Registracinis bylos nr.: 325
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 351
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Baltijec“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Baltijec“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nedarbingas dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1230
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1889 m.
Tautybė: žydas
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: prekybos skyriaus prekių vedėjas
Kalbų mokėjimas: vokiečių, anglų, prancūzų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Baltijec“ patrauktas bendradarbiauti su saugumo organais kaip buvęs stambus komersantas ikikarinėje Vokietijoje, turėjęs plačių darbinių ir giminystės ryšių kai kuriose Vakarų Europos šalyse. Taip pat turėjo giminių tarp Prancūzijos atstovybės darbuotojų Maskvoje. Bendradarbiaudamas su saugumo organais „Baltijec“ užsirekomendavo teigiamai, kaip iniciatyvus, disciplinuotas ir sąžiningas agentas. Jis teikė operatyviai vertingą informaciją apie Prancūzijos pasiuntinybės darbuotojų elgesį, naudotas šnipinėjant žmones, kurie buvo įtariamu turintys ryšių su prancūzų ir anglų žvalgybomis. 1963-02-14 agentas išbrauktas iš agentūrinio tinklo, nes dėl amžiaus buvo nedarbingas.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-