Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Vincevičienė – Girnienė Ona, d. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 138 ap.- 139

Vardas, pavardė, tėvavardis: Vincevičienė – Girnienė Ona, d. Antano
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1963-04-15
Archyvinis bylos nr.: 1234
Registracinis bylos nr.: 1019
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 123
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Kleopatra“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kleopatra“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti (vyro pavydas)
Archyvinis bylos nr.: 1234
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: menininkė
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Kleopatra“ darbe užsirekomendavo teigiamai, buvo aktyviai naudojama čekistinėse priemonėse skirtose išaiškinti ir tirti amerikiečių žvalgybos agento „Skirmanto“ ryšius.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-