Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Čebatorius Bronius, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 138 ap.- 139

Vardas, pavardė, tėvavardis: Čebatorius Bronius, s. Jono
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1963-04-15
Archyvinis bylos nr.: 1237
Registracinis bylos nr.: 4289
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 42
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Sankauskas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Varėnos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Sankauskas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1237
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buhalteris
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Sankauskas“ aktyviai dirbo kovoje su ginkluotu nacionalistiniu pogrindžiu. Jo suteiktos informacijos dėka ir jam pačiam dalyvaujant buvo likviduota daug banditų.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų dokumentais, agentas „Sankauskas“ buvo užverbuotas veikti prieš partizanus. „Sankauskas“ buvo agento „Kazimieraitis“ (agentų registracijos žurnale nr. 170) pusbrolis. Šie agentai veikdami kartu padėjo čekistams sunaikinti Varėnos apskrityje veikiantį Sakalo būrį. Agento pranešimų pagrindu buvo suimtas rezervistas Juozas Sadauskas. Agentas „Sankauskas“ dalyvavo įvairiose čekistų prieš partizanus taikomose priemonėse.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1836, l. 294,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1837, l. 11,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1840, l. 97, 114, 118,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1843, l. 80, 91, 126atv.