Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ažoneckas Antanas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 138 ap.- 139

Vardas, pavardė, tėvavardis: Ažoneckas Antanas, s. Juozo
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1963-06-01
Archyvinis bylos nr.: 1239
Registracinis bylos nr.: 16467
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 126
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vilkas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vilkas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1239
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dailininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Vilkas“ suteiktos informacijos pagrindu ir jam pačiam dalyvaujant, likviduota daug ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjų. Agentas aktyviai dalyvavo specialiųjų priemonių taikyme prieš nacionalistinio pogrindžio veikėjus, buvo agentas – nelegalas.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-