Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petruškevičius Jonas, s. Vinco

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 138 ap.- 139

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petruškevičius Jonas, s. Vinco
Gimimo metai: 1905 m.
Registracijos data: 1963-07-01
Archyvinis bylos nr.: 1240
Registracinis bylos nr.: 609
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 322
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Platon“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Platon“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1240
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1905 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buhalteris
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Platon“ buvo aktyviai naudojamas kovoje su ginkluotu nacionalistiniu pogrindžiu. Jo suteiktos informacijos pagrindu likviduota banditų „Kęstučio“ apygarda.
Papildoma informacija: Agentas „Platon“ (veikiant drauge su kitu vidaus agentu iš partizanų tarpo) buvo iškviestas į susitikimą su Kęstučio apygardos vadovybe. Buvo svarstoma „Platon“ įtraukti į darbą apygardos štabe, kaip buvusį Lietuvos kariuomenės karininką. Tačiau agentai partizanus išdavė. Čekistai 1949 m. birželio 7 d. surengė operaciją Kaziškės miške, kurios metu buvo aptiktas ir sunaikintas partizanų Kęstučio apygardos štabas. Žuvo apygardos vadas Aleksas Miliulis – Algimantas, jo pavaduotojas S. Venckaitis – Biliūnas ir kiti štabo nariai, R. Gedvilas – Sidabras buvo sužeistas ir suimtas gyvas.
Šaltiniai:

A. Milioulio – Algimanto žūtis, LGGRTC,
Aitvarai. Kęstučio apygardos partizanai, Kaunas, 1998, p. 120