Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Baravykas Vladas, s. Karolio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 138 ap.- 139

Vardas, pavardė, tėvavardis: Baravykas Vladas, s. Karolio
Gimimo metai: 1963-09-01
Registracijos data: 1242
Archyvinis bylos nr.: 1242
Registracinis bylos nr.: 3
Tomų kiekis: 3
Tomo numeris: 1 / 2 / 3
Lapų skaičius tome: 294 / 202 / 257
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kipras“
Bylos sudarymo metai: 1940 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kipras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1940 m.; 1945 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1242
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1907 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Kipras“ dalyvavo sudėtingose agentūrinėse operacijose, kurių dėka suimta daugiau kaip 60 nacionalistinio pogrindžio veikėjų. Agentas „Kipras“ per nelegalius kanalus buvo infiltruotas į Vakarų Vokietiją kaip fiktyvios pogrindinės organizacijos kurjeris. Ten veikė prieš anglų agentus.
Papildoma informacija: Remiantis saugumiečių operatyviniais dokumentais, agentas „Kipras“ šnipinėjo MGB įtariamus Britanijos agentus Lietuvoje, kurie turėjo ryšių su 1929 – 1940 m. buvusiu Britanijos nepaprastuoju pasiuntiniu Lietuvoje Tomu Hildebrandu Prestonu (Thomas Hildebrand Preston).
Šaltiniai:

LYA, f. K-19, ap. 1, b. 365, l. 50-52, 164, 218,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 366, l. 4, 23, 213,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 372, l. 3, 26-30