Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tenikaitis Jurgis, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 139 ap.- 140

Vardas, pavardė, tėvavardis: Tenikaitis Jurgis, s. Jono
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1963-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1244
Registracinis bylos nr.: 1080
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 212
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Aleksas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aleksas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1244
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Aleksas“ iki verbavimo buvo ginkluotoje gaujoje, turėjo slapyvardį „Dudelė“ ir buvo naudojamas kaip bunkerio prižiūrėtojas. Agentas „Aleksas“ buvo aktyviai naudojamas kovoje su nacionalistiniu pogrindžiu. Buvo agentu – smogiku. Jo suteiktos informacijos pagrindu ir jam pačiam dalyvaujant sunaikinta nemažai agentų.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų dokumentais, agentas „Aleksas“ turėjo ryšių su Kęstučio apygardos vadovybe, pažinojo apygardos vadą Aleksą Miliulį – Algimantą ir kelis kitus partizanus. Su čekistų priežiūra, agentas buvo infiltruotas į vieną iš Kęstučio apygardos būrių ir tuomet buvo bandoma jį infiltruoti į Kęstučio apygardos štabą. Ryšiui tarp agento ir MGB palaikyti, čekistai užverbavo ir J. Tenikaičio žmoną Juzefą, informatorę „Pergalė“ (agentų registracijos žurnale nr. 84).
Šaltiniai: LYA, f. K-1, ap. 10, b. 68, l. 291