Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Marma Valentinas, s. Dominyko

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 140 ap.- 141

Vardas, pavardė, tėvavardis: Marma Valentinas, s. Dominyko
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1964-01-03
Archyvinis bylos nr.: 1253
Registracinis bylos nr.: 15179
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 125
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jonas“
Bylos sudarymo metai: 1958 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Mažeikių r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jonas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1958 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nedarbingumas
Archyvinis bylos nr.: 1253
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: prancūzų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Jonas“ iki verbavimo, Antrojo pasaulinio karo metais, baigė vokiečių diversantų mokyklą ir buvo pasiųstas į Sovietų armijos užnugarį, ardomajai veiklai, bet buvo suimtas ir nuteistas.
Papildoma informacija: Remiantis Valentino Marmos baudžiamąja byla, jis 1944 m. baigė vokiečių diversantų – žvalgų mokyklą Karaliaučiaus apylinkėse ir 1944 m. spalio 16 d. lėktuvu buvo desantuotas Vilkaviškio apylinkėse. Kartu desantuotas ir jo brolis Vaclovas Marma bei Edvardas Brinklys. Žvalgai buvo aprūpinti racija, ginklais, pinigais ir reikiamais dokumentais. Kurį laiką grupė slėpėsi Marmų sodyboje, pas tėvus. Vėliau pasinaudoję fiktyviais dokumentais įsidarbino. Valentinas Marma įsidarbino mokykloje, vedėju. 1945 m. vasarį Valentinas Marma ir E. Brinklys buvo suimti ir nuteisti 20 metų kalinimo lageryje. Kalėjo iki 1956 m. Verbavimo aplinkybės neaiškios. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P17407