Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Grigaliūnas Leonas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 140 ap.- 141

Vardas, pavardė, tėvavardis: Grigaliūnas Leonas, s. Jono
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1964-01-03
Archyvinis bylos nr.: 1254
Registracinis bylos nr.: 3273
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 77
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Banys“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Banys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nedarbingumas
Archyvinis bylos nr.: 1254
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Banys“ suteiktos informacijos pagrindu suimti 5 žmonės. Vokiečių okupacijos metu mokėsi „Saugumo“ mokykloje. Vėliau kovojo su sovietiniais partizanais Jugoslavijoje. 1945 m. kovojo mūšiuose Berlyne.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų dokumentais, Leonas Grigaliūnas Antrojo pasaulinio karo metais mokėsi Keslingo – Prienų saugumo mokykloje, vėliau dalyvavo kovose prieš sovietinius partizanus. 1945-04-22 kovodamas Berlyne buvo paimtas į Raudonosios armijos nelaisvę. Užverbuotas agentu, jis nurodė kitus saugumo mokyklos kursantus. Taip pat buvo siunčiamas dirbti su partizanų ryšininkais, turėjo išsiaiškinti jų ryšius su partizanais ir bandyti juos panaudoti. „Banys“ buvo įtraukiamas ir į agentų – smogikų kombinacijas. Agento suteiktos informacijos pagrindu buvo surengta operacija, kurios metu nužudyti du Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizanai: Ignas Kumpis – Pūga ir Stasys Mocius – Klevas.
Šaltiniai:

LYA, f. K-18, ap. 1, b. 470, l. 19,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 886, l. 191, 256,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 919, l. 9,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1130, l. 114, 201