Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petrauskas Vaclovas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 140 ap.- 141

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petrauskas Vaclovas, s. Jono
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1964-02-20
Archyvinis bylos nr.: 1258
Registracinis bylos nr.: 17945
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 128
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vilius“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vilius“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 1258
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Vilius“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimami antisovietinio pogrindžio dalyviai. Užkirto kelią suimtųjų pabėgimui iš kalėjimo.
Papildoma informacija: Remiantis Vaclovo Petrausko baudžiamąja byla, jis nuo 1941 m. palaikė ryšius su antisovietiniu pogrindžiu. Nacių okupacijos metu dalyvavo suimant Lietuvos žydus, dalyvavo likviduojant jų turtą. 1948 m. balandį suimtas, nuteistas 10 metų kalinimo lageryje. Tais pat metais užverbuotas, tačiau nėra aišku ar buvo naudojamas. 1963 metais KGB teigė, kad agentas prarado juos dominusius ryšius, o kadangi dauguma aplinkinių įtarė agentą esantį užverbuotą, dėl to jis buvo pašalintas iš agentūrinio tinklo.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P18222,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 488, l. 107-108