Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šumauskas Antanas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agentas „Jonas“ aktyviai dirbo kovoje su lietuviškuoju nacionalistiniu pogrindžiu. Jo suteiktos informacijos pagrindu buvo suimami žmonės, likviduoti du nacionalistinės organizacijos veikėjai.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šumauskas Antanas, s. Kazio
Gimimo metai: 1899 m.
Registracijos data: 1964-05-05
Archyvinis bylos nr.: 1261
Registracinis bylos nr.: 7054
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 95
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vasiljev“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vasiljev“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1261
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1899 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Dėka teisingos auklėjamosios politikos iš agento „Vasiljev“ pusės buvo profilaktuotas operatyvinės įskaitos bylos objektas. Agentas „Vasiljev“ buvo siunčiamas dirbti su turistais iš JAV. Agento „Vasiljev“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimtas vienas banditas, suimti keli ryšininkai, likviduota gauja iš šešių žmonių.

Papildoma informacija: Remiantis Antano Šumausko baudžiamąja byla, jis buvo suimtas 1945 m. rugpjūčio 9 d. už tai, kad palaikė ryšius su LLKS (Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos) nariu Broniumi Obelianu. 1946 m. liepos 23 d. bylos tyrimas A. Šumauskui nutrauktas ir jis iš kalinimo paleistas. Tikėtina tuomet buvo užverbuotas, tačiau verbavimo aplinkybės nėra aiškios. KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Vasiljev“ pranešinėjo KGB informaciją apie įvairius žmones, apie pokalbius su jais, jų pažiūras.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P2478,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 127, l. 93