Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šukaitis Albinas Juozovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 141 ap.- 142

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šukaitis Albinas Juozovič
Gimimo metai: 1933 m.
Registracijos data: 1964-07-01
Archyvinis bylos nr.: 1266
Registracinis bylos nr.: 10935
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 75
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bauža“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Jurbarko r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Bauža“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1266
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1933 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: miškininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Bauža“ suteiktos informacijos pagrindu buvo surengta karinė – čekistinė operacija, kurios metu surastas bunkeris. Agento informacijos pagrindu buvo pradedamos operatyvinės įskaitos bylos.
Papildoma informacija: Remiantis MGB dokumentais, agentas „Bauža“ užverbuotas 1949 m.. Kadangi dirbo miškininku, saugumiečius domino jo žinios apie partizanus ir jų slaptavietes. Jo suteiktos informacijos dėka surasti trys partizanų bunkeriai, juose rasta šaudmenų. Čekistų vertinimu agentas galėtų sėkmingai ieškoti partizanų, bet apie tolesnį agento panaudojimą duomenų trūksta.