Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Gaspariūnas Pranas, s. Jurgio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 141 ap.- 142

Vardas, pavardė, tėvavardis: Gaspariūnas Pranas, s. Jurgio
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1964-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1269
Registracinis bylos nr.: 868
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 102
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Klevas“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Klevas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1269
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vairuotojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Klevas“ buvo infiltruotas į stambią antisovietinę organizaciją. Jam padedant organizacija buvo likviduota, suimta daugiau nei 30 žmonių.
Papildoma informacija: Remiantis LYA saugomais MGB – KGB dokumentais, agentas „Klevas“ čekistų pavedimu šnipinėjo įvairius žmones įtariamus antisovietine veikla. Šnipinėjo Panevėžio katedros kapitulos kanauninką Kazimierą Dulksnį, kuris telkė tikinčiuosius ir buvo įtariamas subūręs antisovietinę organizaciją. Agento „Klevas“ ir kitų agentų išdavysčių pagrindu kunigas K. Dulksnys 1957 m. buvo suimtas ir įkalintas Mordovijos lageryje.
Šaltiniai:

LYA, f. K-18, ap. 1, b. 576, l. 87-88, 96, 101-102,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 577, l. 33, 50-51, 74-75, 86-88,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 582, l. 118