Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Zilnys Kostas, s. Kosto

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 142 ap.- 143

Vardas, pavardė, tėvavardis: Zilnys Kostas, s. Kosto
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1964-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1273
Registracinis bylos nr.: 19210
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 55
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Petras“
Bylos sudarymo metai: 1961 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Rokiškio r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Petras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1961 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1273
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: ekspeditorius
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis Kosto Zilnio baudžiamąja byla, sudaryta sovietų represinių struktūrų, jis dalyvavo 1941 m. birželio sukilime Panevėžio aps. Dalyvavo suimant žmones (byloje įvardintus „sovietiniai piliečiai“), tikėtina įtariamus kolaboravimu su sovietais (tarp jų nebuvo žydų tautybės). Po Antrojo pasaulinio karo, K. Zilnio brolis Antanas prisijungė prie partizanų. Paties K. Zilnio šeima 1945 m. buvo ištremta. 1948-11-13 K. Zilnys buvo suimtas ir 1949-02-27 nuteistas 25 metams lageryje. Paleistas 1956-03-24. 1961 m. gruodį jis buvo užverbuotas, slapyvardžiu „Petras“. Netrukus KGB konstatavo, kad agentas „Petras“ vengia susitikimų su KGB operatyvininkais.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P18139,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2821, l. 11