Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Piščikas Alfonsas, s. Povilo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 142 ap.- 143

Vardas, pavardė, tėvavardis: Piščikas Alfonsas, s. Povilo
Gimimo metai: 1913 m.
Registracijos data: 1964-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1274
Registracinis bylos nr.: 3541
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 110
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Rokas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Rokas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1274
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1913 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: šaltkalvis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Rokas“ iki verbavimo, vokiečių okupacijos metu, tarnavo baudžiamajame būryje Kuršėnuose, dalyvavo suimant sovietinius piliečius. Agento „Rokas“ informacijos pagrindu išaiškintos dvi pogrindinės nacionalistinės organizacijos ir likviduoti keli banditai. Nustatyti trys valstybiniai nusikaltėliai.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų dokumentais, agentas „Rokas“ buvo užverbuotas 1946 metais, pasinaudojant kompromituojančia jį medžiaga, kad jis vokiečių okupacijos metu tarnavo policijoje. Čekistai charakterizavo agentą teigiamai, vertino iš jo gaunamą medžiagą. 1960 m. vasario mėn. „Rokas“ dalyvavo vieno įtariamojo profilaktavime (profilaktiniame pokalbyje, skirtame slaptai arba neslaptai priversti žmogų atsisakyti antisovietinės veiklos, susivokti pačiam be baudžiamųjų priemonių). Agentas pats to nežinodamas buvo aprūpintas pasiklausymo įranga lagamine, kurį atsinešė pas profilaktuojamąjį į namus. Čekistai galėjo pasiklausyti pokalbio ir nustatė, kad agentas savo darbą įvykdė, rodė iniciatyvą, dirbo uoliai.
Šaltiniai:

LYA, f. K18, ap. 1, b. 582, l. 96,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 589, l. 52, 158, 203,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1111, l. 72,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1376, l. 124, 142, 161