Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Daujuotis Juozas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 142 ap.- 143

Vardas, pavardė, tėvavardis: Daujuotis Juozas, s. Juozo
Gimimo metai: 1935 m.
Registracijos data: 1964-12-12
Registracinis bylos nr.: 17809
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 90
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jocys“
Bylos sudarymo metai: 1957 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: LYA išlikusi Juozo Daujočio kortelė, kurioje esama informacijos, kad Daujotis 1956 m. buvo įdarbintas Pionierių stovyklos medicinos dalies vadovu. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Buvusio saugumo organų (NKVD–NKGB–MGB–KGB) kadrinio darbuotojo ar stribo kortelė, LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 45., kort. 8542.