Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Dumskis Ignas, s. Katerinos

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 143 ap.- 144

Vardas, pavardė, tėvavardis: Dumskis Ignas, s. Katerinos
Gimimo metai: 1917 m.
Registracijos data: 1965-01-08
Archyvinis bylos nr.: 1280
Registracinis bylos nr.: 8564
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 42
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Daknys“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Daknys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1280
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1917 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: mažaraštis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Daknys“ surinktos informacijos pagrindu buvo suimami žmonės ir pradedamos operatyvinės įskaitos bylos pogrindžio veikėjams.
Papildoma informacija: KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Daknys“ buvo Antrojo pasaulinio karo metais, vokiečių organizuoto savanoriško lietuvių korpuso (taip įvardintas dokumente), skirto kovoti prieš raudonuosius partizanus, karys. Šios kompromituojančios informacijos pagrindu jis buvo užverbuotas. Suteikė informacijos apie KGB dominusius ir jų operatyvinėje įskaitoje buvusius asmenis, taip pat informuodavo apie žmones, kurie platino antisovietinius atsišaukimus.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1919, l. 186, 205