Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Paulikas Adomas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 143 ap.- 144

Vardas, pavardė, tėvavardis: Paulikas Adomas, s. Prano
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1965-01-08
Archyvinis bylos nr.: 19281
Registracinis bylos nr.: 19996
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 103
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gylys“
Bylos sudarymo metai: 1963 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šilutės r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gylys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1963 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 19281
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Gylys“ buvo naudojamas tiriant iš spec. trėmimo grįžusius nacionalistinio pogrindžio veikėjus.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-