Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Dabulevičius Jonas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 143 ap.- 144

Vardas, pavardė, tėvavardis: Dabulevičius Jonas, s. Juozo
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1965-01-08
Archyvinis bylos nr.: 1282
Registracinis bylos nr.: 2710
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 324
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Aras“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: įsidarbino į KGB
Archyvinis bylos nr.: 1282
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: SSKP narys
Profesija ir užsiėmimas: komendantas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Aras“ buvo agentas – smogikas. Dalyvavo suimant ir likviduojant banditus. Jo suteiktos informacijos pagrindu buvo suimami banditų ryšininkai.
Papildoma informacija: Jonas Dabulevičius buvo partizanas „Miškas“. Užverbuotas agentu – smogiku veikė infiltruotas į būrį, išdavė partizanus, dalyvavo jų žudynėse. 1952 m. gruodžio 11 į 12 naktį Kauno srities Simno rajono Miknonių kaimo gyventojos Petronės Stadalienės namuose susitiko su Dainavos apygardos, Dzūkų rinktinės, Kęstučio tėvūnijos partizanais: Vytautu Stanaičiu - Aidu, Petru Kučinsku - Tyla, Leonu Kazlausku - Bijūnu, Juozu Vitkausku ir juos nužudė. Operacijoje dalyvavo ir kitas agentas smogikas Stasys Babarskas - Garsas (agentų registracijos žurnale nr. 890). 1953 m. agento „Aras“ pastangų dėka, saugumiečiai susekė Prienų šile esančią Nemuno srities vadavietę. Surengus operaciją žuvo srities vadas Sergijus Staniškis – Litas.
Šaltiniai: Antanina Garmutė, Išėjo broliai, Kaunas, 1990, p. 161,
LGGRTC archyvo informacija