Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kabačnikas Abelis Šmulovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 143 ap.- 144

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kabačnikas Abelis Šmulovič
Gimimo metai: 1910 m.
Registracijos data: 1965-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1283
Registracinis bylos nr.: 11496
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 847
Kategorija ir pseudonimas: Agentas „Merkin“ / „Znakomij“
Bylos sudarymo metai: 1941 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Znakomyj“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1944 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nuteistas už spekuliaciją valiuta, serga
Archyvinis bylos nr.: 1283
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1910 m.
Tautybė: žydas
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dėstytojas
Kalbų mokėjimas: anglų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Buvo naudojamas išaiškinant nacionalistiškai nusiteikusius žydus.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių įstaigų dokumentais, Abelio Kabačniko tėvas Merkinės miestelyje turėjo nedidelę krautuvę. Pats A. Kabačnikas baigęs gimnaziją buvo matematikos mokytoju. 1941 m. birželį jis kartu su seserimi ir tėvu buvo ištremti į Jakutiją. Motina liko Lietuvoje ir žuvo per Holokaustą. Tėvas Šmuelis mirė tremtyje 1943 metais. A. Kabačnikas iš tremties grįžo tik 1956 – 1957 metais. 1962 m. jis buvo suimtas už tai, kad vertėsi tuo metu nelegalia spekuliacija valiuta, pirko ir pardavinėjo auksines monetas, taip pat kitas vertybes. 1962-08-21 nuteistas 8 metams kalėjimo. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47461/3