Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mikašauskas Juozas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 143 ap.- 144

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mikašauskas Juozas, s. Kazio
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1965-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1285
Registracinis bylos nr.: 7526
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 53
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pušas“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Plungės r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Pušas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1285
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Pušas“ iki verbavimo buvo aktyvus nacionalistinių gaujų rėmėjas. Agento „Pušas“ suteiktos informacijos pagrindu likviduota 6 banditų gauja.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-