Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Davydov Michail Anisimovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 143 ap.- 144

Vardas, pavardė, tėvavardis: Davydov Michail Anisimovič
Gimimo metai: 1915 m.
Registracijos data: 1965-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1286
Registracinis bylos nr.: 12084
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 69
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Anisim“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Anisim“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1950; 1957 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimtas
Archyvinis bylos nr.: 1286
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1915 m.
Tautybė: rusas
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: šaltkalvis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis Michail Davydov baudžiamąja byla, jis nuo 1934 iki 1941 metų tarnavo Raudonojoje armijoje. 1941 m. buvo 91-ojo statybos bataliono būrio vadas. 1941 m. rugpjūčio mėn. pasidavė vokiečiams į nelaisvę. Gyveno Lietuvos teritorijoje, Šiaulių aps. 1943 m. buvo užverbuotas vokiečių kontržvalgybos (kituose dokumentuose rašoma, kad prisijungė savanoriškai). Vykdė įvairias jam pavestas užduotis. 1944 m. rugpjūčio 11 d. buvo suimtas ir nuteistas 8 metams kalinimo. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47461/3