Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Rutkauskas Pranas Benediktovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 144 ap.- 145

Vardas, pavardė, tėvavardis: Rutkauskas Pranas Benediktovič
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1965-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1290
Registracinis bylos nr.: 8637
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 86
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Obelis“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Obelis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 1290
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Obelis“ surinktos informacijos pagrindu likviduoti trys ginkluotų nacionalistinių gaujų veikėjai.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų dokumentais, agentas „Obelis“ 1952-05-06 pranešė, kur slapstosi Vytenio būrio partizanai Julius Grigaliūnas ir Jonas Rimavičius, kurie 1952-05-13 per operaciją buvo nužudyti.
Šaltiniai: LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1112 l. 69, 171