Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kybartas Romanas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
Agento „Antanas“ suteiktos informacijos dėka nustatytas masinių šaudymų dalyvis Abrutis, buvo pradedamos operatyvinės įskaitos bylos, nacionalistinio pogrindžio veikėjams.

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kybartas Romanas, s. Antano
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1965-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1292
Registracinis bylos nr.: 2812
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 122
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vytas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vytas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1292
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1916 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: radijo meistras
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Vytas“ suteiktos informacijos pagrindu suimta grupė nacionalistinio pogrindžio veikėjų, suimti trys ginkluotų gaujų ryšininkai. Agentas išaiškino repatriantus, kurie Anglijoje pradėjo karinius apmokymus ir tarp gyventojų pravedinėjo antisovietinė agitaciją.
Papildoma informacija: Remiantis LYA saugomais MGB dokumentais, agentas „Vytas“ buvo užverbuotas 1948 m. Su juo ryšį palaikė operatyvininkas kapitonas Kerbelis. Agentas buvo charakterizuojamas kaip geras agentas – paieškininkas. MGB jį charakterizavo itin palankiai, rašė, kad darbui jis atiduoda daug jėgų. Agentui buvo duodamos užduotys šnipinėti jam pažįstamus žmones, informuoti apie jų veiklą ir pažiūras saugumą.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1, b. 109, l. 57-58, 243-244