Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šimkevičiūtė Elena, d. Juliaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 144 ap.- 145

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šimkevičiūtė Elena, d. Juliaus
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1965-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1295
Registracinis bylos nr.: 17961
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 81
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Valia“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Valia“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1295
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: darbininkė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Valia“ teikė daug vertingos agentūrinės informacijos apie sektantus jehovistus. Agentės suteiktos informacijos dėka buvo pradedamos operatyvinės įskaitos bylos, suimti ir nuteisti du banditų rėmėjai ir 10 banditų, tiek pat banditų likviduota per čekistines – karines operacijas.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-