Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Veverskis Pranas, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 144 ap.- 145

Vardas, pavardė, tėvavardis: Veverskis Pranas, s. Stasio
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1965-04-01
Registracinis bylos nr.: 16389
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1/2
Lapų skaičius tome: 113/157
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kęstutis“
Bylos sudarymo metai: 1959 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Pranas Veverskis buvo Lietuvos laisvės armijos įkūrėjo Kazio Veverskio brolis. P. Veverskis nuo 1942 m. tarnavo Lietuvos aktyvistų fronto štabe Kaune. 1942 m. įstojo į LLA ir tapo LLA Kauno apygardos organizavimo štabo ryšininku. Po bolševikų grįžimo, padėjo organizuoti partizaninį pogrindį. 1945-01-05 P. Veverskis suimamas ir NKVD kariuomenės Karinio tribunolo nuteisiamas 20 metų kalėti lageryje. Kalėjo Vorkutos, Teišetos lageriuose. 1956 m. paleidžiamas ir grįžta į Kauną. Toliau jį persekiojo KGB. Remiantis KGB operatyviniais dokumentais, 1959 m. jis buvo užverbuotas, slapyvardis „Kęstutis“. KGB jį kvietėsi į pokalbius kur prašė charakterizuoti jam pažįstamus žmones, buvusius antisovietinio ar antinacinio pasipriešinimo dalyvius. Viename iš susitikimų su agentu „Kęstutis“, sankcionavus LSSR KGB pirmininko pavaduotojui J. Petkevičiui, dalyvavo ir Partijos istorijos instituto darbuotojas, knygų serijos „Faktai kaltina“ redaktorius Boleslovas Baranauskas. Tikėtina, kad norėta iš agento „Kęstutis“ išgauti informacijos apie LLA veiklą ir panaudoti ją propagandinėse knygose.
Šaltiniai:

LGGRT Centro archyvo informacija<br>LYA, f. K-18, ap. 1, b. 135, l. 32-34