Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petronis Vytautas, s. Juliaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 145 ap.- 146

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petronis Vytautas, s. Juliaus
Gimimo metai: 1931 m.
Registracijos data: 1965-05-05
Archyvinis bylos nr.: 1299
Registracinis bylos nr.: 1101
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 226
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kairys“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kairys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 1299
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1931 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: šaltkalvis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Kairys“ iki verbavimo buvo ginkluotos nacionalistų gaujos vadas „Klajūnas“. Agento „Kairys“ suteiktos informacijos pagrindu susekta ir likviduota organizacija „Jaunieji sakalai“, su agento pagalba likviduoti 8 banditai.
Papildoma informacija: Vytautas Petronis laisvės kovose dalyvavo nuo 1949 metų. Priklausė Molėtų pogrindinei organizacijai „Jaunieji sakalai“, vėliau vadovavo „Šarkio“ partizanų būriui, turėjo slapyvardį „Klajūnas“. 1952-02-28 „Klajūną“ suėmė dėl kito buvusio partizano užverbuoto agentu – smogiku Alfonso Radzevičiaus – Tarzano, agento „Alfa“ išdavystės. V. Petronis buvo užverbuotas ir panaudotas partizanų paieškose ir žudynėse. 1952-aisiais iš kovo 4 į 5 d. V. Petronis suorganizavo partizanų susitikimą, jo metu buvo nušauti Alantos rajono partizanai Juozas Petrėnas - Diemedis ir Balys Šokus - Vijūnas. „Jaunųjų sakalų“ vadas Jonas Barčius – Viesulas buvo suimtas, vėliau nuteistas už tėvynės išdavystę ir išsiųstas į lagerį. Agentas „Kairys“ dalyvavo ir kitose operacijose. Viso jam dalyvaujant nužudyta 12 partizanų. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo V. Petroniui dėl jo veiksmų prieš partizanus buvo pradėta baudžiamoji byla.
Šaltiniai:

LYA, f. K-48, ap. 1, b. 448, l. 49
Mindaugas Pocius, MVD – MGB specialiosios grupės Lietuvoje (1945 – 1959). Agentų smogikų grupės 1950 – 1953 metais, Genocidas ir rezistencija, 1997, nr. 1.
Dėl partizanų išdavystės teisiamas „Klajūnas“: taip, esu kaltas, in: DELFI, 2011-03-16