Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Navalinskas Juozas Pranovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 145 ap.- 146

Vardas, pavardė, tėvavardis: Navalinskas Juozas Pranovič
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1965-05-05
Archyvinis bylos nr.: 1300
Registracinis bylos nr.: 971
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 116
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žemaitis“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žemaitis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1300
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentui asmeniškai dalyvaujant buvo likviduoti du banditai. Iki verbavimo agentas „Žemaitis“ buvo nacionalistinėje gaujoje.
Papildoma informacija: Juozas Navalinskas buvo Vyčio apygardos partizanas Beržas. Operacijos, kurioje dalyvavo ir užverbuotas partizanas P. Puodžiūnas, agentas „Mokytojas“ (agentų registracijos žurnale nr. 1452), metu J. Navalinskas buvo suimtas ir po tardymo taip pat užverbuotas. Turėjo slapyvardį „Žemaitis“. 1953 m. sausio mėn. dalyvavo nužudant Vyčio apygardos, Daugirdo būrio partizanus Bronių Šinkūną – Daugirdą, Julių Katiną – Jurginą bei Vytautą Katiną.
Šaltiniai: Mindaugas Pocius. MVD – MGB specialiosios grupės Lietuvoje (1945 – 1959). In: Genocidas ir rezistencija, 1997, Nr. 1, p. 27, 30.